С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на съдържанието и анализиране на трафика. Подробна информация
Търсене

Гавраил Панчев: Консерватизмът вчера и днес

Гавраил Панчев: Консерватизмът вчера и днесНапоследък десните партии в България заговориха вкупом за консерватизъм. Какво по-подходящо политическо време от предстоящата предизборна кампания за 44-то Народно събрание да задълбочим - разбира се, доколкото жанрът „статия” позволява - дискусията по темата, за да повишим политическата култура на българските граждани, но и за да отстраним впечатлението за функционална зависимост от процесите в Европа и САЩ.

Това означава да се опитаме да проведем ефективен диалог между българския и чуждия опит по въпроса, а така също и за да избегнем презрителния смях на въздесъщия бай Ганю зад ъгъла на миналото, който с виртуозния  си език винаги е готов да отсече: „Либерали и консерватори: все маскари!”

Консервативната идеология възниква в края на XVIII век във Великобритания. Този факт е от съществено значение, защото в продължение на два века ( ХVІІ- ХІХ) Британия е арбитър на отношенията на Великите сили в Европа ( Хенри Кисинджър, „Дипломацията”), които - с изключение на Франция - са монархии и с антиреволюционна външна и вътрешна политика.

Британия е гарант за баланса на силите между водещите държави в Европа, което означава, че нито една от тях не трябва да доминира над другите. Консенсусът е последица от опасната комбинация от политическата концепция на кардинал Ришельо „rezon d'etat” и революционните идеи от 1789 г., която превръща Франция в империя при Наполеон І и това сериозно застрашава баланса в Европа.

Баща на консерватизма е проницателният шотландски философ Едмънд Бърк, който създава доктрината като алтернатива на Френската революция от 1789 г., защото последната започва с правата на човека и завършва с терор, който поставя под въпрос самото съществуване на френската държава. Бърк пише от позицията на Славната английска революция от 1688 г., в чиято основа стои обвързаността между традиционните авторитети и правото.

Два века по-късно Мишел Фуко, който не може да бъде заподозрян в симпатии към дясното мислене, признава, че Английската революция е създала юридически дискурс, оформящ критерий за легитимност на политическите и бъдещите режими (Мишел Фуко, „Анормалните”). Днес американският консерватор поставя правото в основата на съвременния консерватизъм (Джон Кекеш, „Против либерализма”), а социалдемократът Юрген Хабермас пледира настойчиво за легитимността на корелацията „морал – право” (Юрген Хабермас, „Морал, право, идеология”).

Терминът „консерватор” е с френски произход. Появява се по време на Реставрацията и получава широко разпространение чрез списанието на Шатобриан „Льо Консерватьор” през 1818 година. Същият е полисемантичен и има бурна история. За да стъпим на нещо здраво, предлагам дефиницията на Филип Бентон: „….консерватизмът е интелектуално (и политическо) движение на модерната ера, което се ражда заедно с нея, тъй като е насочено срещу нея; консерваторската доктрина е била създадена за защита на традиционния политически и обществен ред на европейските нации…. чистият консерватизъм е традиционализъм” (Филип Бентон, „Консерватизмът”).

Кои са основните ценности на консерватизма според Едмънд Бърк? На първо място, доктрината е контрареволюционна; тя отхвърля категорично революционния разум и революционната антропология, които твърдят, че е възможно създаването на „нов човек”, защото човекът не е „бял лист”, а приемственост. Тук следва да разширим позицията, защото радикалите от Париж взимат наготово схващането за човека като „tabula rasa” от либерала Джон Лок, т. е. революционното и либералното откриват неочаквани сходства помежду си и се преплитат; в началото на ХХІ век.

Цветан Тодоров доказа, че научният комунизъм и либерализмът имат епистемични, идеологически и емпирически прилики (Цветан Тодоров, „Интимните неприятели на демокрацията”). На второ място, Бърк защитава традиционните авторитети (семейство, църква, обща и устойчива нравствена история и т. н.). На трето - философът убедено говори, че човекът е „сложно естество”, от което следва, че политическата уредба е също сложна система и всяко нейно опростяване ще завърши с катастрофа.

Тук няма как да не отбележа, че това разбиране на мислителя е пророческо - комунизмът опрости системата на човешките отношения до „класова борба” и завърши с грандиозен провал; и четвърто, той прозря, че замяната на Божието слово с високопарен език от предвавилонски тип ще разруши комуникацията между хората. Консерватизмът на Бърк има и силно дискусионни елементи, например той критикува демокрацията в полза на аристократизма. В това отношение руският консерватор Николай Бердяев се родее с него, тъй като мисли, че свободата е привилегия на аристократичния дух.

В континентална Европа консерватизмът е сходен с този на Едмънд Бърк, но не е тъждествен. Тук ще посоча принципното сходство между тях, защото различията изискват друг жанр. Френският консерватор Жозеф дьо Местр пише: „Що е конституция? Не представлява ли тя решението на следната задача: като се вземат предвид населението, нравите, религията, географското положение, политическите отношения, богатствата, добрите и лошите черти на дадена нация, да се намерят законите, които й  подхождат.”

През същия период Русия е Велика сила. Руската държава е почти теократична, т. е. с богопомазана власт, следователно консервативна. Но това е във външнополитически аспект, а във вътрешен - руският консерватизъм възниква и се развива принципно различно от гореописания, защото живее с предчувствие за революция; неговите най-видни представители (Константин Леонтиев, Фьодор Достоевски и др.) разбират, че нихилизмът и радикализмът ще се побратимят и вещаят катастрофа за монархическа Русия.

При все посочената разлика и тук консерваторите се оказват пророци - през 1917 г. християнска Русия престава да съществува, заменена от атеистичния ленинизъм в името на Маркс, но не по Маркс, както се изразява Николай Бердяев (Николай Бердяев, „Извори и смисъл на руския комунизъм” и „Пътят на Русия”).

Как е в България? Българският консерватизъм възниква през Възраждането.

V Tarnovo
Сградата във Велико Търново, в която се провежда Учредителното събрание от 1879 година

Неговите принципи са сходни с европейските, но същевременно и с руските. Той почита традиционните авторитети (християнска религия, свещен език, църква, образование - образованието е Богоугодно дело, а отказът от него - грях, семейство, устойчива нравствена история, труд, подчинен на етични принципи и т. н.).

В продължение на десетилетия отношенията между посочените институции се развиват и кулминират в автокефална българска църква, благодарение  на което българите са признати в Османската империя като отделен народ. Следва обаче Схизмата: това е първият провал на българския консерватизъм, който освен всичко останало ускорява революционните идеи сред българите.

Вторият съществен провал на българския консерватизъм е по време на заседанията на Учредителното събрание в Търново през 1879 г. Става дума за конституционната уредба на българската държава. Имам предвид политическия сблъсък между либералите - довчерашни революционери - и консерваторите по фундаменталната тема „еднокамарен или двукамарен парламент”. Основни оратори по нея са Петко Р. Славейков и Тодор Икономов, речта на либерала Славейков поставя началото на демагогията в българската политика според Симеон Радев (Симеон Радев, Строителите на съвременна България) и благодарение на нея мнозинството надделява над проницателното слово на консерватора Тодор Икономов.

Последиците от тази загуба на консерваторите са дълготрайни: последната българска Конституция от 1991 г. е либерална, а Народното събрание - еднокамарно. Въпросът е изключително сериозен, защото поставя съществената тема за правния волунтаризъм. Едва ли има български закон, създаден след 1989 г., който да не е променян десетки пъти, а това ни повече ни по-малко означава, че въпросните закони вече не са кохерентни текстове, от което следва, че не нормата, а интерпретацията е водеща, а това разрушава логиката на съдебния процес.

Провалът на консерваторите в Учредителното събрание е така сериозен, че предпоставя следващия. Само две години след приетата за смущаващо кратко време Търновска конституция, политическата философия на консерватизма се трансформира в тактически партиен инструмент за постигане на цели, които остават непонятни за някои от участниците в събитията, иначе поставени на предно място.

Имам предвид Константин Стоилов и Григор Начович като водачи на Консервативната партия, които през 1881 г. се заплитат в сложни политически отношения с дълбоки културни и символни последици. Говоря за първия държавен преврат в Третата българска държава - каква зловеща ирония: консерваторите застават начело на дълъг списък с преврати и сякаш формират разрушителна за българската политика традиция, в който основните субекти са княз Александър Батенберг, Константин Стоилов и сие и ….Русия.

Обявената цел е да се поправи „грешката Икономов”, но това е нонсенс: може ли преврат да постигне трайна, благотворна цел? Освен това, никак не съм сигурен, че Константин Стоилов е разбирал разликата между укрепването на монархизма и авторитаризма на Батенберг.

Нещо далеч по-важно: помощта на Русия в конкретния случай от една страна е продължение на Руско-Турската война от 1877/78 г., но от друга, води до разширяване на руското влияние, а това вече е пряко свързано с българската идентичност. Удивително е, че точно традиционалистите не разбират същественото значение на темата. Все пак да добавя, че превратът не успява и еднокамарната Търновска конституция е възстановена.

Константин Стоилов и Григор Начович и все по-оредяващите партийни консерватори се появяват още веднъж на политическата сцена. Това става във време на конституционна криза, предизвикана от отказа на Русия да признае легитимността на княз Фердинанд. Ситуацията е драматична и сложна, защото се появява дилемата „Монархия или Република”. Противоречивото управление на Стефан Стамболов – позитивни икономически резултати, но синхронизирани с граждански размирици и идея за дуализъм с Турция - нажежава допълнително българските страсти.

Тогава князът назначава консерваторите начело с Константин Стоилов да спасяват положението, т. е. да подобрят отношенията с Русия и да стабилизират монархията в България. Целите са постигнати, но в дълбочина темата за влиянието на описаните по-горе отношения върху българската идентичност така и не бива поставяна.

Въобще консерваторите не осъзнават последиците от събитията от 1881 и 1894 г. и последвалите години: символните  доказателства за последното твърдение се намират в зловещото убийство на Стефан Стамболов и на блестящия и почтен юрист и консерватор от европейска гледна точка Алеко Константинов.

Но това не е краят. Българският консерватизъм се  появява по-късно в неочаквана,  всъщност квази форма. Имам предвид периода 1956-1989 г., когато Тодор Живков е несменяем „партиен и държавен ръководител”. Конституиран е Държавен съвет, комунистическа алюзия на Втора камара; „Тато“, така народът наричаше Тодор Живков, назначава дъщеря си, сина си и зет си на престижни държавни постове; членовете на ЦК на БКП все повече приличат на аристократи - всъщност квази такива, т. е. републиката е номинална, а монархията - реална.

Впечатляващо е, че описаното по-горе не е обект на изследване: без никакво съмнение темата засяга дълбоко колективното българско съзнание и издава надисторични насоки.

Ако днешният български консерватизъм иска да постигне автентичност, следва да замени перспективата на историята си с такава на промяната (Робърт Низбет, „Социална промяна и история”). И още: 1. да постави темата за двукамарен парламент, за ново Велико Народно събрание и в този контекст за съдебната реформа; 2. образованието да стане от държавно в духовно и етично задължение; 3. да инициира диалог между религиите в България с цел консолидиране на обществения морал; и 4. да препотвърди демократичната политическа система в България и европейския  й  път. И специално: консерватизмът цени високо културата, защото тя съхранява и обсъжда екзистенциалното.

Текстът е предоставен за публикуване от автора Гавраил Панчев