С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на съдържанието и анализиране на трафика. Подробна информация
Търсене

За сайта

За сайта                                                 


                                                  Когато не вършим нещата, в които вярваме, сме осъдени да бъдем потърпевши!


Споделянето на ценностни представи и общуването чрез текстове и интервюта като път към изграждане на различни общности – това е основата на сайта „Ценности и общност”. Ценностите задават посоката и създават опори в един пъстър, разнолик и несигурен за много хора свят. Те са нашите общи представи и нагласи, пречупени през разбирането за добро и зло, които формират светогледа ни и които направляват нашите действия.

Взаимното споделяне, да усъвършенстваш себе си чрез познание – това са едни от най-смислените човешки усилия. Та нали ние имаме разбирането, че не сме всезнаещи и че дължим на другите по-голямата част от знанието, което притежаваме. Публикуваните текстове с ценностна насоченост имат за цел да насърчават общуването и свободния обмен на знания и светогледни нагласи.

Трайният обществен ангажимент и сериозната политика също изхождат от основни ценностни представи и съдържат определен образ на човека. Разбира се, политиката не разчита единствено на ценности, но тя изхожда от тях. Споделянето и осмислянето на ценностни представи и светогледни ориентации изразява ядрото на Политическото.

Сайтът разглежда многобройни теми с ценностен заряд: морал и политика, отговорност пред паметта; светогледни начала на християндемокрацията, персонализма и консерватизма; национална съдба, геополитика; Социално пазарно стопанство, образование, религия; литература, кино, спорт, музика, медии. Публикувани са речи, изповеди, изказвания, както и текстове и документи с фундаментално значение. 

Общуването създава мостове за изграждане на общности. Общностите се градят върху доверие и се сплотяват около ценности. Когато хората установят стабилни връзки чрез споделени ценности, те съумяват да се включат в общности. Истинската общност обединява многообразието от личности, които общуват помежду си и осъществяват съвместно общи цели.

Тази стара дума „общност” може да получи нов смисъл, когато се зачитат способностите за самостоятелно мислене и за свободен избор. Нека свободно изберем общността, в която можем да живеем, да слушаме и да бъдем изслушвани, да помагаме и да бъдем подпомагани. Истинската общност задоволява човешката потребност от общуване.

Сайтът „Ценности и общност” се обръща и към личности, които не странят от обществени ангажименти и политическо участие. Демокрацията не се базира само на кръга от „посветени”, които са в парламента и в овластените институции на национално и местно ниво. Тя е жива, ефективна и справедлива чрез ангажимента и включването на мнозинството граждани. Целта ни е да публикуваме предимно текстове, които съдържат посоката и смисъла на различни светогледни ориентации, да изразим възгледи за политика и обществени ангажименти, които се основават на ценности и не се подчиняват единствено на натиска на ежедневните събития. Защото бъдещето е наше съвместно начинание.
                                                                                                            Основател, собственик и редактор: Господин Тонев

                                                                                                                                       


Гирлянди от мисли за ценностите: Съществуването на ценностите, които не могат да бъдат променени от никого, е истинската гаранция за нашата свобода и за човешкото величие.

Хората не се мобилизират чрез мерки, а чрез ценности и смисъл.

Ако отделният индивид няма морални ценности и почтеност, никаква система от закони и правила не може да функционира адекватно.

Главният герой в романа на Херман Хесе „Игра на стъклени перли”, най-съвършеният Майстор на братството от интелектуалци, художници и хуманисти, които прекарват живота си в прекрасна изолация, в края на романа все пак решава да се завърне в мръсната, вулгарна, шумна, раздирана от съперничество и борби алчна реалност. Той разбира, че неговите ценности ще си останат единствено „злато за глупците”, ако не придобият някаква стойност и за света.

Всички ние по природа сме обърнати с лице към основните човешки ценности: любов и състрадание. Всички ние предпочитаме любовта на другите пред тяхната омраза. Всички ние предпочитаме щедростта им пред тяхната злоба. И кой от нас не предпочита толерантността, уважението и прошката за нашите недостатъци пред фанатизма, неуважението и обидата?

Измерения на общността: Общността се заражда в самото естество на човека, в основните му потребности и най-личните му цели. Тя съществува преди индивида, в смисъл, че всеки се ражда от съюз, оформен в мрежата на социалните отношения и продължава отвъд личността в безкрайните отражения на уникалното й призвание. Никой човек не се ражда от себе си, нито живее сам без помощта, която получава и дава, без любовта, която получава и дава.

Нито личността съществува преди общността като същност, нито общността без личността. Защото истинското общество не е нищо друго освен измерение на личността. Без личността няма истинска жива общност, а само онова, което наричаме маси, изкуствено фабрикувани колективи. И обратното, без истинска общност няма отговорни личности, а само индивиди с ампутирано социално измерение, пасивни невротици, безпомощни недоволници. Дени дьо Ружмон, швейцарски писател и философ

Днес като по-легитимни се възприемат такива общности, които уважават и стимулират у всички участващи в тях индивиди способността за самосъзнание, размисъл и свободен избор. От една страна, за да развият пълноценно своята способност да упражняват свободата си, отделните личности се нуждаят от общност.

От друга – общностите днес се оценяват според способността им да осигуряват разцвет именно на тези качества у своите членове. От гледна точка и на двата критерия това са високи стандарти. Те подлагат на значително напрежение всички наши институции, а и всички наши граждани. Майкъл Новак, американски философ, икономист и теолог