С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на съдържанието и анализиране на трафика. Подробна информация
Търсене

Кристиан Вулф: Да изграждаме стабилни мостове само върху здрави основи

Кристиан Вулф: Да изграждаме стабилни мостове само върху здрави основи

Интервю на бившия федерален президент Кристиан Вулф

Публикуваме със съкращения интервю на бившия федерален президент Кристиан Вулф пред вестник „Райнишер Меркур”. Въпрос: Какво Ви привлича в длъжността на федерален президент? Кристиан Вулф: Виждам способностите си в това, да окуражавам, да вдъхвам оптимизъм, да мотивирам хората да поемат ангажименти и да извоювам признание за тези ангажименти. Длъжността на федералния президент допуска също така възможността да се придаде морален и етичен облик на едно общество и на неговите представители, натоварени с отговорност. Аз съм човек, който строи мостове, искам да събирам хората, да организирам дебати и диалози – това удовлетворява моя стил, който никога не е водил до поляризация и изолация. Това е по-необходимо от всякога? Обществото става все по-индивидуалистично, по-хетерогенно, има нарастващи очаквания спрямо политиката, а същевременно е налице чувството, което не е фалшиво, че държавата все по-малко може да изпълни тези очаквания. Защото тя е подложена на сложно преплитане с целия свят, на демографски промени. Това създава не на последно място и натиск върху осигурителните системи. Проблемите, които сега трябва да бъдат решавани, са сравними с времето на възстановяването след Втората световна война или с времето на обединението на Германия. Имаме нужда от повече канали за разговори вътре в обществото, както и по-интензивно обясняване на трудностите, в които се намира политиката. Иначе няма да се справим с тези огромни предизвикателства, пред които трябва да се изправи държавата. Как си обяснявате нарастващата бездна между народ и политика? Гласуването на избори спада, партиите губят членове, нараства нетърпението и недоволството от партиите и политиците. На какво се дължи това? Както и преди почетните, безплатни ангажименти са много често срещано явление. Но да влезеш в партия, да не мигваш цяла вечер, за да поемеш отговорност, да защитаваш общото благо спрямо отделните интереси и да формулираш нещата, които се доближават възможно най-близо до всичките хора и им служат, това вече е стихваща тенденция. Нужни са основополагащи дебати за повторното оживяване на нашите партии, които са необходими за формиране на политическата воля, за да може по този начин обществените процеси да водят до някакъв резултат. Ние винаги сме имали президенти, които в определено време са стояли зад определено послание. Финансовият специалист Хорст Кьолер беше финансов специалист във времето на финансовата криза. Каква е причината федералният президент Кристиан Вулф да бъде идеалният президент за своето време? За мен е очарователно да принадлежа към средното поколение, като посредник между опитността на по-възрастните и младите, от чиято активност имаме нужда, но и към която не трябва да предявяваме прекомерни изисквания. Искам да обяснявам политическите процеси. Виждам себе си като посредник. Ние, например, трябва да виждаме глобализацията като шанс, а не като опасност. Трябва да се справяме с последиците от демографските промени, а не само да се оплакваме от тях. Бих се радвал, ако накрая хората кажат, че това е президент, който вдъхва кураж, който ги е спечелил с мъдрост и аргументи за каузата да развиват готовност за промени. Това, което не нараства в момента, е броят на децата. Как можем да възпрепятстваме изострянето на конфликта между поколенията? Cr Wulff Имаме нужда от повече деца и трябва да улесняваме жените, които искат да правят професионална кариера, в избора им да имат деца. Имаме нужда от отговарящо на потребностите предлагане за грижи и развитие на децата. Това ще създаде свобода на избора и родителите ще могат свободно да решават, като се съобразяват с професионалната си дейност. Имаме растящи разлики в доходите. Поносими ли са те? Ако искаме да разрешим проблема на бедността и богатството през следващите десетилетия, трябва да полагаме много по-големи усилия за създаване на образователни перспективи. Само по този начин можем да разчупим веригата от причини, създаваща зависимости и ефективно да се борим срещу бедността. Не предявяваме ли прекалени изисквания към държавата, това не е ли задача на родителите? Разбира се, пред Бога и пред хората огговорност носят родителите. Но когато се проумее, че призивите не помагат и към някои хора изискванията са твърде високи, тогава държавата трябва да вземе мерки. В противен случай шансовете на децата ще останат насред пътя, а смисълът на тези неща е в равенството на възможностите. Съществува ли специфичен проблем с интеграцията на мюсюлманското население? В тази област има особени проблеми, при които религиозната вяра показва тенденции на изолиране и затваряне в собствената общност. Когато не пускаш деца да ходят на рождени дни, когато деца не могат да участват в часове по физическа култура, когато деца трябва да остават най-вече в собственото обкръжение, тогава възникват проблеми при усвояването на езика, при обществената интеграция, при професионалните шансове. Ние трябва да противодействаме на такива тенденции към създаване на паралелно общество. Как може да се реши този проблем? При нас в Долна Саксония ние предлагаме преподаване на ислям в учебния час по религия, а също и следване за имами. Водим диалог на всички нива, искаме някой ден и държавен договор между правителството и представители на мюсюлманите, така, както е досега с християнските църкви. Трябва да стигнем до един демократичен ислям, нужно е признаване на нашия обществен ред, на равноправието на жената. От една страна е необходимо да се убедим по-силно в общите неща на монотеистичните световни религии, от друга, да се обръщаме, без да проявяваме наивност, към очевидните проблеми с фундаменталистките позиции. Ако е необходимо трябва ли да търсим и конфликта като решение? Трябва да показваме своята самоувереност като християни. Други религии ни обезпокояват често, защото представят своите убеждения съвсем целенасочено и категорично и тогава някои християни осъзнават, че самите те са положили основите си върху свличащ се пясък. Можем да изграждаме здрави и носещи мостове единствено, когато имаме стабилни основи. Когато фундаментът на мюсюлманите с Корана и неговите изисквания показва стабилност, тогава и ние трябва да помислим за оформянето на нашия фундамент, за да изградим стабилни мостове между две позиции със здрави основи. В каква степен християнската вяра влияе на политика Кристиан Вулф? Християнската вяра ми дава ориентация, водеща идея, повели, послания на Библията за съвместния живот на хората, които са вечни. Вярата в Бога ми дава опора и перспектива отвъд смъртта. По един ведър начин се чувствам втъкан в една общност. Превод: Господин Тонев; със съкращения от „Райнишер Меркур” Снимки: welt.de; sueddeutsche.de;