С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на съдържанието и анализиране на трафика. Подробна информация
Търсене

Конрад Аденауер: Ценността на всеки човек е основа за политическата ни работа

Конрад Аденауер: Ценността на всеки човек е основа за политическата ни работа

 

 Конрад Аденауер, бивш канцлер на Федерална република Германия

Всяка партия трябва да заяви какво иска. Тя трябва да го изрече с толкова ясни и недвусмислени слова, така честно и открито, че нашият народ наистина да разбере какво иска тя.

Националсоциализмът ни хвърли наистина непосредствено в катастрофата, но националсоциализмът не можеше да дойде на власт в Германия, ако не беше намерил подготвена почва за своето отровно семе в широки слоеве от населението. В противен случай победният ход на националсоциализма през 1933 година и след това не би бил възможен сред германския народ.

От много десетилетия германският народ боледува във всички свои прослойки от едно погрешно разбиране за държавата, за властта и за положението на отделния човек. Той превърна държавата в идол и я издигна върху олтар. Пред този идол той пожертва отделните индивиди, тяхното достойнство и тяхната ценност. Материалистическият светоглед принудително довежда до прекалено въздигане на понятието за държава и власт, до принизяване и подценяване на етическите ценности и на достойнството на отделния човек.

Ние разглеждаме схващането на християнството за човешкото достойнство, за ценността на всеки отделен човек, като основа и ръководно начало в нашата работа. За нас демокрацията не се изчерпва с парламентарната форма на управление. За нас демокрацията е светоглед, който се основава също така и върху разбирането за достойнство, ценност и неотменими права на всеки отделен човек. Демокрацията трябва да зачита тези неотменни права в държавния, икономическия и културния живот.

В икономическия и социалния живот ние издигаме следните принципи: икономиката има двойна цел – задоволяване на нуждите на народа и разгръщане на творческите сили на човека и общността. Изходна точка на всяка икономическа дейност е зачитането на личността. А икономическата и политическата свобода зависят една от друга. За тяхна защита ние издигаме следните искания: не би трябвало да се стига до съсредоточаване на икономически сили от всякакъв вид, което да е толкова силно, че би могло да застраши икономическата или политическата свобода. Опасността е налице когато подобно концентриране стане при публично-правните организации или при държавата.

Умерената собственост за възможно повече хора е съществена гаранция за една демократична държава. Затова придобиването на скромна собственост чрез честен труд трябва да се поощрява. Това се отнася най-вече за придобиването на собствен дом.

Ние искаме работа за всеки, който иска да работи.

adenauer 1

Възпитанието в средното и основното училище е по-съществено от предаването на знание. Но за възпитанието на децата на първо място са отговорни родителите, а не държавата. Затова тяхната воля трябва да е решаваща и по отношение на светогледния характер на училището, в което искат да изпратят децата си.

..Най-голямо внимание ще трябва да обърнем на изкореняването на националсоциалистическия и милитаристичен дух в Германия. Активните националсоциалисти и активните милитаристи, отговорни за войната и нейното продължаване, а към тях принадлежат и личности с водещи позиции в икономиката, трябва да бъдат отстранени от техните позиции. Те трябва да бъдат наказани от германски съд според стореното, имуществото им трябва да бъде конфискувано частично или напълно.

Но ние искаме да засегнем само онзи, който наистина е виновен. Обикновените сподвижници, онези, които не са потискали други, които не са се обогатили, които не са извършвали престъпни деяния, сега трябва да бъдат оставени на мира. А и те самите трябва да бъдат сдържани.

Ние искаме да се полагат грижи и да се оказва помощ в материален, социален и културен план за милионите бежанци, които са откъснати от всичко и вече не притежават нищо. Грижата за тях също е повеля на християнското милосърдие, както и на политическа далновидност, за да се предотврати прекомерното нарастване на асоциални елементи.

..Една нова партия лесно бива излагана на грешни интерпретации, затова трябва да ви кажа още и какви не сме. Ние не сме партия, в която се събира всичко, не искаме да съберем всички, които стоят вдясно от социалдемокрацията. Ние не сме дясна партия, не сме и умерена лява партия. Ние сме партия със собствен характер и собствен облик, която има светогледен фундамент.

Из сборника „Интелектуалното наследство на Конрад Аденауер”,

съставител Ралф Якш, фондация Конрад Аденауер, София, 2005 г.

Снимки: welt.de; hof.bayern-online.de;