С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на съдържанието и анализиране на трафика. Подробна информация
Търсене

Холандският „Християндемократически апел” (ХДА) и концепцията за солидарност

Автор: Превод: Господин Тонев
Холандският „Християндемократически апел” (ХДА) и концепцията за солидарност

„Християндемократическият апел” и овластяването на гражданското общество

Продължаваме поредицата за политическите формации от дясноцетристкия спектър, които упражняват силно влияние при формиране политическата воля на своите съграждани. „Християндемократическият апел” (ХДА, на холандски CDA) е формация, оказала огромно въздействие върху холандското общество и холандската политика.

В организационно отношение гръбнакът на партията са нейните над 59 000 членове (през 2013 г.), които по свое собствено желание могат да участват във всичките нейни структури. „Християндемократическият апел” има ясно определени възгледи за човека и обществото, основани върху християнските ценности, а благоденствието на хората и техните общности имат основополагащо значение.

Видни представители на ХДА са бившият генерален секретар на НАТО Яп де Хоп Схефер и дългогодишният премиер на Холандия и лидер на организацията Ян Петер Балкененде. Ян Петер Балкененде произхожда от протестантско семейство, син е на търговец и учителка. Той е юрист, преподава „Християн-социално познание за обществото и икономиката” в Свободния университет на Амстердам. В днешни дни „Християндемократическият апел” се намира в тежка криза, а от 2012 г. е опозиция в холандския парламент.

Мозъчният тръст на партията е Изследователският институт, който се занимава със сложната и болезнена проблематика на съвремието, като намира решения на базата на политическата философия на християндемокрацията.

„Християндемократическият апел” има фондация за насърчаване на международната солидарност „Едуардо Фрай”. Фондацията засилено подпомага християндемократическото мислене и се обявява в защита на човешките права. Едуардо Фрай (на снимката по-долу) е един от от основателите на Християндемократическата партия в Чили и президент на страната от 1964 до 1970 година. Той е символ за огромен брой хора, които работят за целите на демокрацията, признаването и зачитането на човешките права и социалната справедливост.

Основният източник, от който привържениците и членове - християндемократи черпят силно вдъхновение е посланието, съдържащо се в Библията. Това послание е предизвикателство и покана да се критикува непрекъснато настоящото положение, както и да се работи неотклонно за неговото подобряване.

Eduardo_Frei_(2009)

В основата на светогледната ориентация на „Християндемократическия апел” в Холандия стои концепцията за достойнството на човека и изграждането на отговорно общество. Човешката личност може да се развива пълноценно на базата на връзките си със своите съседи или среда.

В своите общности и организации като семейство, училище, работно място, квартал, църква, профсъюз или спортен клуб хората намират дом и място, на което се чувстват отговорни не само за собственото си добруване, но и за добруването на останалите. Това е мястото, където чувството за солидарност на по-силния с по-слабия и на грижата за природата се усеща и осъществява най-добре.

Тъкмо поради тази причина овластяването на гражданското общество е една от най-важните задачи пред ХДА. Държавата не трябва да поема онези задачи, които могат да се решават от хората, защото те ги засягат най-пряко. Например, въпросите на социалното осигуряване трябва да се оставят в ръцете на профсъюзите и сдруженията на работодателите; училищата –в ръцете на учителите, родителите и учениците; радио- и телевизионното разпространение – в ръцете на гражданските сдружения.

Държавата има важна роля като гарант на социалните, икономически и политически права и свободи, но при упражняването на тези права и свободи тя трябва да зачита инициативите на гражданското общество.

Според „Християндемократическия апел” (ХДА) пазарната икономика е важен и ефективен начин за правилното структуриране на производството и потреблението в обществото, тя има принос за благоденствието и развитието на човечеството.

И тук, както и по отношение на гражданското общество, държавата има основополагаща роля: да се съобразява с различните икономически инициативи и да създава рамкови условия за спазването на социалните и екологични стандарти. Това е начинът, по който може да се формира едно справедливо и отговорно общество.

За „Християндемократическия апел” (ХДА) концепцията за солидарност означава, че Холандия, която е една от много богатите страни в света, трябва да отделя повече финансови средства от определените според международно приетите стандарти 0,7% от брутния си вътрешен продукт за подпомагане развитието на други държави.

Наред с това „Християндемократическия апел” (ХДА) счита, че инициативите на гражданското общество и неправителствените организации също трябва да бъдат включени в програмите за сътрудничество в областта на развитието.

Снимки: www.anp-archief.nl; commons.wikimedia.org;