С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на съдържанието и анализиране на трафика. Подробна информация
Търсене

Сита Мaцумдер: Защо много жени се отказват от кариерата си

Автор: Превод: Господин ТоневИзточник: „Weltwoche”;Снимки: comexperts.ch; ormacionyestudios.com;
Сита Мaцумдер: Защо много жени се отказват от кариерата си

Ценностните представи на жените за кариера са хетерогенни

Сита Мaцумдер, родена през 1970 г. в семейство на швейцарка и индиец, професор по икономически науки от университета в Люцерн, обяснява защо жените в развита страна като Швейцария повече или по-малко доброволно се отказват от кариерата си. Интересен разговор за ценностите на съвременната жена в една предприемаческа култура, формирана по доминиращите критерии на мъжете.

Въпрос: Не е ли заблуждаващо, в наши дни да се говори за „дискриминация” на жената на работното място?

При равноправието не може да става дума за жертви и виновници, мъжете не са просто виновните, а и жените не са по дефиниция жертви. Факт е обаче, че много малко жени са членове на ръководни органи на търговски дружества или управителни съвети. Колкото по висока е степента на йерархия, толкова по-драматично става положението – особено ако се извадят и мениджърите - жени, привлечени от чужбина. Тогава се показва колко непредставени са жените, които сме образовали тук, в Швейцария.

Защо така рядко жените правят кариера?

Една от причините, поради която жените са непредставени в горните йерархични степени, се корени в лошите рамкови условия. В Швейцария цари мизерна ситуация по отношение на жените, които искат да комбинират семейство и професия. Между другото това е свързано с нашата култура и разпределението на ролите в нашето общество.

В каква степен?

Швейцарските организации са формирани от една мъжка предприемаческа култура. Много жени не се чувстват добре в тази предприемаческа култура и нерядко се решават да напуснат доброволно и да се справят самостоятелно.

От Вашите констатации може да се направи заключението, че мъжете и жените се различават в трудовото си поведение.

Естествено, съществуват различия, основаващи се на полов признак и това е добре. Въпросът обаче е, дали използваме тези различия, а днес ние правим това в незначителна степен. Когато кризата се изостри, говорихме и писахме с размах, чесмесването на половете може да бъде от полза. Но почти никой не приведе това в изпълнение.

karriere

В какво конкретно се различават мъжете и жените?

Казано небрежно, предприемаческата култура дава израз на това, как в една организация се комуникира, как се ръководи, кои ценности се споделят. В тези тематични полета половете се различават. Ако те са формирани според критериите на мъжете, жените по правило се чувстват не много добре. Нерядко това чувство на неразположение води жените до вземането на решение да не преследват по-нататъшна класическа кариера и да се справят самостоятелно, за да могат да работят според собствените ценностни представи.

Те се отказват доброволно от кариерата?

За този отговор би трябвало да се води дискусия, доколко доброволно е „доброволно”. Това, което във въпроса си означавате като „кариера”, е формирано от мъжкото схващане. По правило при това схващане кариера означава да вървиш нагоре. Жените имат много по-хетерогенни представи за кариера. За тях кариера може да означава да свържеш семейството с една увлекателна частична заетост на непълен работен ден.

Децата убиват ли кариерата на една жена?

Жените могат да нямат деца или да съчетават децата с професията или само да имат деца, без да работят. Но каквото и решение да вземе, жената постоянно е изложена на критика. Ако има деца и същевременно се стреми да прави кариера, към нея се отправя упрека, че иска да съчетава много неща за сметка на децата. Ако се посвети само на децата, тя ще чуе, че следването, професионалното й обучение е било напразно. Ако вземе решение да прави кариера, тя се разглежда като студена жена от кариерата. Каквото и да реши, тя е изложена на критика.

Ако една жена има деца и след като ги отгледа, отново иска да упражнява професията си, тя ще срещне големи трудности. Жената трябва да очаква, че ще понесе загуби по отношение на заплатата и на позициите си в йерархията. Ще й се удаде трудно да започне от позициите, на които е била, когато е прекъснала работа. В това отношение на мъжете им е по-леко.

Със съкращения от „Weltwoche”;

Превод: Господин Тонев;

Снимки: comexperts.ch; ormacionyestudios.com;