С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на съдържанието и анализиране на трафика. Подробна информация
Търсене

Потсдамска конференция (юли - август 1945 г.) – решения и споразумения (1 част)

Потсдамска конференция (юли - август 1945 г.) – решения и споразумения (1 част)

Потсдамската конференция за окупацията на Германия

На 17 юли 1945 г. президентът на САЩ Хари Труман, председателят на Съвета на народните комисари на СССР генералисимус Йосиф Сталин и министър-председателят на Великобритания Уинстън Чърчил заедно с г-н Клемент Атли се срещнаха на тристранна конференция в Берлин. Съпровождаха ги министрите на външните работи на трите правителства В. Молотов, г-н Д. Бърнс и г-н А. Идън, началник-щабовете и други съветници. Заседанията на тристранната конференция се провеждат в Потсдам, в двореца Цецилиенхоф . Конференцията завърши на 2 август 1945 година. Бяха взети важни решения, разменени мнения по редица въпроси и постигнати споразумения. Публикуваме споразуменията от тристранната конференция, която се отнасят до политическото и икономическо бъдеще на победена Германия. III. За Германия Съюзническите армии окупират цяла Германия и германският народ започна да изкупва ужасните престъпления, извършени под ръководството на онези, на които по време на техните успехи той открито изразяваше своето одобрение и сляпо се подчиняваше. На конференцията бе постигнато споразумение за политическите и икономическите принципи за координирана политика на съюзниците по отношение на победена Германия през периода на съюзническия контрол. Целта на това споразумение е да бъде изпълнена Кримската декларация за Германия. Германският милитаризъм и нацизъм ще бъдат изкоренени и съюзниците, в съгласие помежду си, сега и в бъдеще ще вземат и други мерки, необходими, за да не може Германия никога вече да заплашва своите съседи или за запазването на мира в целия свят. Съюзниците нямат намерение да унищожат или да поробят германския народ. Съюзниците смята да дадат на германския народ възможност да се подготви в недалечно бъдеще да преустрои живота си върху демократична и мирна основа. Ако усилията на германския народ бъдат непрестанно насочвани към постигането на тази цел, с течения на времето той ще получи възможност да заеме своето място сред свободните и миролюбиви народи в света. Текстът на това споразумение е следният: Политическите и икономическите принципи, от които ще трябва да се ръководят съюзниците в отношението си към Германия през началния контролен период А. Политически принципи 1. Съгласно споразумението за контролния механизъм в Германия върховната власт в Германия ще се осъществява от главнокомандващите въоръжените сили на Съюза на съветските социалистически републики, Съединените американски щати, Обединеното кралство и Френската република, всеки в своята окупационна зона, по инструкции на съответните правителства, както и съвместно по въпросите, засягащи цяла Германия, действайки като членове на Контролния съвет. 2. Доколкото това е практически осъществимо, отношението към немското население в цяла Германия трябва да бъде еднакво. 3. Целите на окупирането на Германия, от които трябва да се ръководи Контролният съвет, са следните: I ) Пълно разоръжаване и демилитаризиране на Германия и ликвидиране на цялата германска промишленост, която може да бъде използвана за военно производство, или установяване на контрол над нея. С оглед на това: а) всички сухопътни, морски и въздушни въоръжени сили на Германия, СС, СА, СД и Гестапо с всичките им организации, щабове и учреждения, включително генералният щаб, офицерският корпус, запасният корпус, военните училища, организациите на ветераните от войната и всички други военни и полувоенни организации, заедно с техните клубове и асоциации, които служат за поддържане на военните традиции в Германия, ще бъдат напълно и окончателно разтурени, за да се предотврати веднъж завинаги възраждането или реорганизирането на германския милитаризъм и нацизъм, б) цялото въоръжение, всички амуниции и средства за война и всички специализирани средства за тяхното производство трябва да се намират под разпореждането на съюзниците или да бъдат унищожени. Поддържането и производството на всички видове самолети и всякакво въоръжение, амуниции и средства за война ще бъде предотвратено. [caption id="attachment_8013" align="alignnone" width="580"]cecilienhof Заседателна зала в двореца Цецилиенхоф в Потсдам, в която се провежда тристранната конференция[/caption] II ) Да се убеди немският народ, че той е претърпял тотално военно поражение и че не може да избегне отговорността за това, което той сам си е навлякъл, тъй като безмилостното водене на войната от негова страна и фанатичната съпротива на нацистите разрушиха германската икономика и направиха неизбежни хаоса и страданията. III ) Да се унищожат Националсоциалистическата партия и нейните филиали и намиращите се под нейния контрол организации, за да се разформироват всички нацистки институции, да се направи невъзможно тяхното възстановяване в каквато и да било форма и да се предотврати всякаква нацистка и милитаристична дейност или пропаганда. IV ) Да се извърши подготовка за окончателното преустройство на германския политически живот върху демократична основа и за евентуално мирно сътрудничество на Германия в международния живот. 4. Всички нацистки закони, които създадоха основата за хитлеристкия режим или които въведоха дискриминация върху основата на расата, религията или политическите убеждения, трябва да бъдат отменени. Никаква подобна дискриминация – правна, административна или друга – няма да бъде търпяна. 5. Военните престъпници и онези, които са участвали в планирането или осъществяването на нацистките мероприятия, които доведоха или имаха за свой резултат зверства или военни престъпления, трябва да бъдат арестувани и дадени под съд. Нацистките водачи, влиятелните привърженици на нацистите и ръководният състав на нацистките учреждения и организации и всички други лица, опасни за окупацията и нейните цели, трябва да бъдат арестувани и интернирани. 6. Всички членове на нацистката пария, които не са били само номинални участници в нейната дейност, и всички други лица, враждебни на целите на съюзниците, трябва да бъдат отстранени от обществените или полуобществените длъжности, както и от отговорните постове във важни частни предприятия. Тези лица трябва да бъдат заменени с хора, за които се смята, че с политическите и моралните си качества могат да помогнат за развитието на истински демократични институции в Германия. 7. Образованието в Германия трябва така да бъде контролирано, че напълно да се отстранят нацистките и милитаристични доктрини и да се създаде възможност за успешното развитие на демократичните идеи. 8. Съдебната система трябва да бъде реорганизирана съобразно принципите на демокрацията, а правосъдието – върху основата на законността и равноправието на всички граждани без разлика на раса, националност и религия. 9. Управлението в Германия трябва да се насочва към децентрализиране на политическата структура и развиване по места на чувството за отговорност. За тази цел: I ) Местното самоуправление ще се възстановява в цяла Германия върху демократични начала, по-конретно чрез изборни съвети, толкова бързо, колкото това е съвместимо със запазването на военната сигурност и целите на военната окупация. II ) В цяла Германия трябва да се разрешават и поощряват всички демократични политически партии, като им се дава правото на събрания и публично обсъждане. III ) Принципите на представителството и изборността на управите в районите, провинциите и лендерите трябва да се въвеждат толкова бързо, колкото това може да бъде оправдано от успешното прилагане на тези принципи в местното самоуправление. IV ) Засега няма да бъде създадено никакво централно германско правителство. Обаче въпреки това ще бъдат създадени някои съществено важни централни германски и административни департаменти, възглавявани от държавни секретари, по-кокретно в областта на финансите, транспорта, съобщенията, външната търговия и промишлеността. Тези департаменти ще действат под ръководството на Контролния съвет. 10. С оглед на необходимостта да се поддържа военната сигурност ще се разрешава свободата на словото, печата и религиозните учреждения. Пак с оглед на необходимостта да се поддържа военната сигурност ще бъде разрешено създаването на свободни профсъюзи. Източник: „Техеран, Ялта, Потсдам” – сборник документи; Партиздат, София, 1972 година; Снимки: footage.framepool.com; spsg.de;