С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на съдържанието и анализиране на трафика. Подробна информация
Търсене

Народна партия: Просвещението да бъде на солидни и демократически основи

Народна партия: Просвещението да бъде на солидни и демократически основи

Основни възгледи за образованието на Народната партия

Публикуваме основни възгледи за образованието на Народната партия в годините след Освобождението. Запознаването с мисловните традиции на някои български политически организации може да бъде от полза и да не изглежда излишно.

Народното просвещение да се постави на по-солидни и по-демократически основи. Селский учител да се плаща ако не по-хубаво, то не по-долно от градския. На общините да не се натрапват учители от властта, а те да са свободни да си условят когото щат, разбира се от числото на онези, които са припознати за кадърни да учителстват.

(из програма на Народната партия от 1894 г.)

По народната просвета

Умножение народните училища, подобрение материалното положение на учителите, даване всевъзможни улеснения на учащите се, особена грижа за здравословните условия на училищата.

Задължителността на първоначалното учение, бидейки крайъгълен камък на народното образование да се направи то реално, за да могат всичките деца да минават през първоначалните училища; деца, които нямат възможност след свършване на 4-то отделение да продължават учението си в главните училища, да бъдат задължени в продължение на три години да посещават едни или други от допълнителните (дневни, вечерни, празнични или зимни) курсове – било общообразователни, било професионални.

Между основното образование (1-4 отделение) и гимназиалното и средно-прoфесионално да има само главни училища от 3-4 класа, с определена общообразователна ядка и с добавъчни учебни предмети и курсове, пригодени към практическите нужди на населението и местните различия.

Гимназиалното образование да почва от сегашния 4 клас и да трае 5 години. В гимназиите, както и в първия курс на средните специални училища, да се приемат свършили главно училище.

ivan-vazov
Патриархът на българската литература Иван Вазов е министър на просвещението в третото правителство (на Народната партия) начело с министър-председателя д-р Константин Стоилов,1897-1899 година

Безплатно образование в основните и главните училища, както и в допълнителните курсове.

Пълно гарантиране редовното изплащане заплатите на учителите, като между друго се създават постепенно специални фондове, та материалното положение на училищата да може с време да стане независимо от флуктуациите (колебанието, непостоянството) на бюджета.

Стабилизиране положението на учителите, било като се възвърне отнетите от бившето правителство гаранции за тая цел, било като се учредят специални дисциплинарни съвети.

Разширение просветителната дейност на учители и извън училищата, като съразмерно с извършената повече работа той се възнаграждава допълнително.

Уякчавание връзките между учителите и народа, като се вземат всички мерки от естество да докарат едно искрено сближение между двете страни.

Народната партия, бидейки основателка на автономията на Висшето училище, ще ратува всякога за пълната административна и учебна автономия на университета.

Създаване при университета на агрономически институт.

Широко практическо земледелческо и занаятчийско образование чрез училища, опитни станции, образцови стопанства и работилници, практически курсове, сказки, конкурси и пр.

(из Партийна платформа на Народната партия от 1908 година)

Източник: Програми, програмни документи и устави на буржоазните партии в България 1879-1918 г.;

Съставители: Веска Николова и Димитър Саздов;

Наука и изкуство, София, 1992 година; Снимки: vestnik-region.com; nakratko.bg;