С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на съдържанието и анализиране на трафика. Подробна информация
Търсене

Майкъл Новак: Морал, капитализъм и демокрация

Майкъл Новак: Морал, капитализъм и демокрация

Майкъл Новак, американски философ, икономист и теолог

На 9 септември 1933 г. е роден Майкъл Новак, авторитетен мислител в областта на философията, теологията, икономиката и културата. Предлагаме откъси от лекцията му на тема „Морал, капитализъм и демокрация”, едно кратко изложение за моралните основи на свободното общество. „Повечето от нас всъщност произхождат от семейства с най-малко ресурси – много бедни емигранти – и въпреки това стартовата ни позиция не предопредели житейския ни път.

В Америка почти всички хора в почти всяка среда могат да си спомнят време, когато семейството им е живяло в бедност. Почти всички знаят, че предците им, ако не те самите, поколения наред тежко са се трудили на някаква далечна земя, без да постигнат напредък. Може би затова в Америка никога не сме имали силно социалистическо движение. Ние твърде малко сме изпитали ожесточеността, чувството за отхвърленост, негодуванието, върху които процъфтяват подобни движения.

И днес американците като цяло (изключвайки интелектуалците) са имунизирани срещу идеи, призоваващи към завистта, класовата борба, уравниловката. Скромният боклукчия със сигурност по-скоро би се разбунтувал, отколкото да се примири с невъзможността неговия син да забогатее и преуспее както който и да било друг в страната. Той трудно би хванал вяра на житейски успехи, които са осигурени от държавата.

Повечето американци определено биха предпочели да изпитат своята способност за надмогване на обстоятелствата и да си запазят шанс за постигането на изключителни резултати. Американците не свързват справедливостта с равенството на резултатите, тъкмо обратното – те биха възприели равните резултати като несправедливи.

Американските бащи-основатели ревностно са се стремели да опазят неравните дарования, които са съзирали у хората. За тях подобно неравенство не е било скандално. Те биха счели за тираничен опита, тези неравенства да бъдат премахнати. Толкова противно на природата би било такова потискане, са смятали те, че то би могло да бъде наложено само чрез жестока тирания.

M novak 1

Цялата панорама на човешката история показва, че утопичното мислене е изпълнено с опасност от тирания. Ако всеки човек понякога греши – а опитът учи, че уви, всеки от нас го прави – то на никое човешко същество не бива да се поверява абсолютна власт. Срещу всяка амбиция е мъдро да се институционализира контраамбиция. Политическа система, гарантираща свободата и равенството пред закона, трябва да овласти, първо, ограничено управление, и второ, управление с  множество вградени противотежести и балансиращи сили. Ако хората бяха ангели, би било излишно, но не сме, затова са нужни предпазни мерки.

Постоянството на човешката погрешимост и греховност настойчиво ни съветва да разделим трите главни сфери на живота – и политическата, и икономическата, и моралната - в независещи една от друга ръце. Докато трябва и е неизбежно да съществуват елити в съответните три сфери на власт, нито един от тези елити, бил той политически, икономически или културен, не бива да се ползва с абсолютно доверие. В САЩ ние лаконично изразяваме този съвет с израза „На Бога се уповаваме”, което ще рече –„на никой друг”.

Щом Създателят е сътворил човеците по свой образ и подобие и е дал на всеки от тях призвание за творчество, то всеки индивид притежава неотменимото право на лична икономическа инициатива и начинания. Всяко човешко същество има потенциала да създаде през живота си повече, отколкото е потребил. Този принцип прави възможно икономическото развитие.

Тази лична творческа способност, както и самият принцип на икономическия прогрес, събуждат у хората потребността да откриват у себе си, да ценят и възпитават качеството предприемчивост – интелектуалната способност да разпознават и разкриват нови възможности, съчетана с моралната способност да реализират тези възможности в действие.

Опитът показва, че в обществената среда това неотменимо право изисква за плодотворното си упражняване: режим на частна собственост, лекота на законното обединяване, защита на патентите и авторското право, достъп до кредит – и че подобни условия са достъпни и за родените в бедност и със скромен семеен произход.”  

Майкъл Новак „Християнство, капитализъм и демокрация”

Фондация „Свободна инициатива”, София, 1998 г.

Снимки: CelebPictu.com; vorwaerts.de;