С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на съдържанието и анализиране на трафика. Подробна информация
Търсене

Лудвиг Ерхард: Социалното пазарно стопанство е най-човешкият ред

Лудвиг Ерхард: Социалното пазарно стопанство е най-човешкият ред

Лудвиг Ерхард (1897-1977), политик, учен-икономист и мислител

 Създателят на концепцията за Социално пазарно стопанство Лудвиг Ерхард отхвърля понятието  „икономическо чудо”. Този държавник, представител на гражданските партии, формира политика за подем и една победена, грохнала от войната страна за няколко години създаде възможности хората да водят достоен живот. Публикуваме фрагменти от стройната система на идеите на Социалното пазарно стопанство.

„Нашата заслуга е, че скъсахме с консервативните и дори реакционни представи, че едва ли не обществено-икономически закон е, когато на един малък слой от заможни  противостои голяма маса от бедни. Под този знак не би могло да се изгради модерно и конкурентно стопанство. Ако не искаме да застинем в примитивност, не бива да се съсипваме в социалистическия опит за мнимо справедливо разпределение на бедността, а трябва сами да преодолеем бедността. Това означава създаване на масова покупателна сила, на благосъстояние за всички. Средството, което гарантира най-голям успех за постигане на благосъстояние е конкуренцията. Само тя прави икономическия напредък полезен за всички хора, особено в тяхната функция на потребители...Желанието на трудовите хора да получават заплата, която расте с увеличаването на производителността, изразява убеждението, че само по този начин може да се увеличи благосъстоянието. Ненавиждаме всички форми на лъжливия, материално ориентиран национализъм, който, като разновидност на колективния начин на мислене, само пречи на човек да развие своята личност, своето достойнство, както и своите демократични права и свободи. Тази висша цел предполага, че една държава, жадна за власт, не се намесва в частните сфери на живот, а се ограничава до своите собствени задачи. Държавата намира своето морално оправдание само в това, да бъде слуга и помощник на народа. L Erh 4 Ние съзнателно избрахме названието „Социално пазарно стопанство”. Под „свободно” не се разбира либералистичен принцип... Да се изпълняват задълженията към обществото и държавата, да се упражнява социална справедливост и същевременно да се съхраняват правото, свободата и редът – с тази идея за Социалното пазарно стопанство Християндемократическият съюз извърши смелата и решителна крачка, която направи Федералната република отново голяма сила, уважавана в света. Социалното пазарно стопанство е най-човешкият и най-добрият ред, в който за индивида е създадена най-висока степен на свобода, но също и на отговорност. Неотменимата свобода на нашата политика е, и остава, свободата в моралната обвързаност и отговорност пред Бога и хората. Могат да ме упрекнат в субективност, че съм направил опит да обвържа свободата с реда, за да съществува повече справедливост. Но съответната форма на човешкото общество се нуждае от общозадължителни правила на играта...Отказът от ред, дори в тясна област, предизвиква разногласия и даже хаос. „Благосъстояние за всички” е значително изискване, насочено към материалния начин на живот на народа, за да бъде издигнато като значителен принцип. По никакъв начин не показваме материалистически убеждения. Нямаше друг начин на преодоляване на нищетата. Не би имало политическо, стопанско и социално бъдеще за народа, ако не успеехме да премахнем непоносимата материална нищета и да дадем с растящите доходи нов смисъл на мирния труд. Да се включим в световното стопанство с възстановени сили за постижения и конкурентна способност и чрез честен труд и чисти намерения отново да намерим доверие в света. Иначе ще бъдем осъдени на примитивизъм и липса на бъдеще”. Социалното пазарно стопанство, Избрани мисли на Лудвиг Ерхард Съставител: Атанас Узунов Булвест 2000, София, 2001 година Снимка: sueddeutsche.de; spiegel.de;