С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на съдържанието и анализиране на трафика. Подробна информация
Търсене

Господин Тонев: Неизменна е човешката потребност да си в общност

Господин Тонев: Неизменна е човешката потребност да си в общност

Политическото общуване може да създаде основата на общността

Алексис дьо Токвил сравнява партиите в Америка и Европа и стига до извода, че партийните началници в Европа са неприкосновени. „Членовете на тези партии се подчиняват като войници на бойното поле. Като влизат в партия, хората пожертват изцяло своето собствено мнение и своята воля.” Французинът е написал това преди 160 години. Нашето съвремие предлага по-големи възможности за лична свобода и за изява. Има ли поле за модерно свързване на личната свобода с организираното участие и за трайни ангажименти към другите и към обществото?

Защо да сме заедно?

В съвременните условия съществува ясна тенденция – да си самостоятелен и сам да решаваш как да градиш живота си. Същевременно е налице и неизменната човешка потребност – да си полезен, да си в общност. Потребност да принадлежиш към някоя активна група, която е последователна в своите действия и дава на човек чувството за лична значимост и принадлежност.

Хората не се интересуват от политика, но имат жив интерес към важните проблеми и особено към тези от местно значение. Решаването на част от тези проблеми минава през политиката. Ние можем да бъдем заедно, защото имаме преди всичко близки разбирания и възгледи. Да сме заедно чрез споделени ценности, това изглежда абстрактно и отвлечено. Но активните групи се градят върху взаимно доверие и за да са силни, трябва да се сплотят около общи и важни неща. Започваме именно от важните неща. И щом хората установят чрез тях стабилни връзки, те стават общност и постигат успехи.

Общност

Общността предлага да се постигне нещо съвместно, това са общите цели. Нищо не свързва хората по-силно от общото им усилие. Общността се дефинира и чрез това, което отхвърля, или най-малкото чрез това, което не приема.

Изключително важно е усилията да минават през създаване на общност, а не през лидерски амбиции. Една от най-смислените ценности на такива общности е да можеш да се уповаваш на другите хора, да разчиташ на тях. Много неща могат да се постигнат, когато се работи сплотено, нищо, когато усилията са разпилени.

Съюзът на общности е противоположност на лидерските организации, които подменят собствения си смисъл и обитават зоната на популизма. А силата на една общност е в местните хора, най вече почтените и притежаващи уменията да решават проблеми.

Политическото общуване може да създаде основа на бъдещата общност. Защото няма родени демократи, познанието се предава от човек на човек, чрез обучение, възпитание и чрез традицията.

Какъв тип организация може да бъде приемлива за определена част от българските граждани, която отчита реалистично съществуващите обществени нагласи?

Weg

Народната партия е едно добро решение. Тя е обединение от общности, свързани с общи принципи. Достъпът до разнообразни групи с различни интереси може да подхрани широка електорална подкрепа.

Общностите се отварят към широко многообразие от възгледи и се насочват към парливите теми, които засягат живота на хората. Политиката на народната партия търси равновесието между различните обществени интереси. Така тя създава политически мнозинства.Тя има приобщаваш, интегриращ характер. Народните партии формират политиките си чрез трайни принципи и ценности. Съмишлениците и членовете на такава организация са от различни прослойки, групи и професии. Тя не представлява интересите на определени слоеве и класи.

Народната партия е противоположност на партиите на отделните интереси и на клиентелните партии, които представляват чрез програмата си преди всичко икономическите интереси на своите привърженици. Това естествено ограничава възможностите за широко въздействие и участие.

Контролът чрез участие на гражданите е елемент на съвременната народна партия, тя ги привлича в процеса на формиране на политическа воля.

Ценностни основания на народната партия

Съществуването на ценности, които не могат да бъдат променяни от никого, нито от различните обстоятелства, нито от поредното политическо мнозинство, е стабилна основа, върху която може да стъпи една народна партия. Основните ценности са неизменни, те са предопределени от културните и религиозни традиции, към които принадлежим.

Едва тогава можем да говорим за „трайни принципи”, а не да изговаряме произволно поредното клише. Защото доминира разбирането, че няма нищо, което да е „истинско” или „добро” само по себе си. Всичко зависело от историческите обстоятелства, от ползата, всяка една истина можела да бъде заменена от решението на мнозинството.

Партиите изхождат от определен възглед за природата на човека при изработването на своята политика. Човек е свободен и отговорен, но същевременно несъвършен и погрешим. Със своята свободна воля той търси доброто, но има и склонността към злото. А свободата е както шанс, така и тежест.

С това съчетание от ценности, принципи и разбиране за човека, една народна партия е уникална и различима от другите организации и може да посрещне отговорно новите предизвикателства.

Най-силното сплотяване ще се постигне, когато се изработи сериозен проект от политически искания, който засяга важните проблеми и обединява активните хора около себе си. И когато се заяви воля за участие в промените, за да се създадат условия за решаване проблемите на гражданите и на страната.

Снимка: picstopin.com;