С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на съдържанието и анализиране на трафика. Подробна информация
Търсене

Франклин Делано Рузвелт – реч пред Конгреса: Четирите свободи

Франклин Делано Рузвелт – реч пред Конгреса: Четирите свободи

Реч на Франклин Делано Рузвелт - 6 януари 1941 г.

„Четирите свободи” са формулирани от президента на САЩ Франклин Рузвелт в реч  пред Конгреса на 6 януари 1941 година. Тези принципи на четирите свободи са залегнали в създаването на антихитлерова коалиция и в Общата декларация за правата на човека, приета от Общото събрание на ООН на 10 декември 1948 г.: Г-н председател, г-н говорител, членове на Седемдесет и седмия Конгрес, Аз се обръщам към вас, членовете на Седемдесет и седмия Конгрес, в безпрецедентен момент в историята на Съюза. Използвам думата „безпрецедентен“, защото никога в миналото американската сигурност не е била толкова застрашена отвън, колкото днес. От трайното формиране на нашето правителство по Конституцията през 1789 г. повечето периоди на криза в нашата история са били свързани с вътрешните ни работи. За щастие само една от тях - четиригодишната Война между щатите - е заплашвала националното ни единство. Днес, да благодарим на Бога, сто и тридесет милиона американци, в четиридесет и осем щата, са забравили стрелките на компаса в нашето национално единство. Вярно е, че преди 1914 г. Съединените щати често са били смущавани от събития на други континенти. Участвали сме в две войни с европейски нации и известен брой необявени войни в Западните Индии, в Средиземно море и в Тихия океан за поддържане на американските права и за принципите на мирната търговия. Но в никой случай не е отправяна сериозна заплаха срещу националната ни сигурност или продължителната ни независимост. Това, което се опитвам да изложа е историческата истина, че Съединените щати като нация винаги са поддържали ясна, определена опозиция на всеки опит да ни заключат зад древна Китайска стена, докато процесията на цивилизацията минава покрай нас. Днес, мислейки за децата си и за техните деца, ние се противопоставяме на наложена изолация за нас или за която и да е друга част на Америка. ... Никой американец-реалист не може да очаква от диктаторския мир международна щедрост или връщане на истинска независимост, или световно разоръжаване, или свобода на изразяването, или свобода на религията, или дори добър бизнес. Такъв мир не ще донесе сигурността за нас или за нашите съседи. „Онези, които ще се откажат от съществена свобода, за да купят малко временна сигурност, не заслужават нито свобода, нито сигурност." ... Така както нашата национална политика във вътрешните работи и била основана на подобаващо уважение за правата и достойнството на всички наши събратя в нашите предели, така и нашата политика във външните работи е основана на подобаващо уважение на правата и достойнството на всички нации, големи и малки. И справедливостта на морала трябва и накрая ще победи. Това е нашата национална политика: Първо, чрез впечатляващо изразяване на обществената воля и без оглед на партийна принадлежност, ние сме посветени на всеобхватна национална отбрана. Второ, чрез впечатляващо изразяване на обществената воля и без оглед на партийна принадлежност, ние сме посветени на пълна поддръжка на всички онези решителни народи, които навсякъде противостоят на агресията и следователно държат войната далеч от нашето полукълбо. Чрез тази поддръжка ние изразяваме нашата решителност демократичната кауза да надделее и усилваме отбраната и сигурността на нашата нация. Трето, чрез впечатляващо изразяване на обществената воля и без оглед на партийна принадлежност, ние сме посветени на идеята, че принципите на морала и съображенията за собствената ни сигурност никога няма да ни позволят да се примирим с мир, диктуван от агресори и поддържан от умиротворители. Ние знаем, че траен мир не може да се купи на цената на свободата на други хора. ... Нека кажем на демокрациите: „Ние, американците, сме жизнено заинтересовани във вашата защита на свободата. Ние влагаме енергиите си, ресурсите си и организиращите ни сили, за да ви дадем силата да възвърнете и поддържате свободен свят. Ние ще ви изпращаме все по-голям брой кораби, самолети, танкове, оръдия. Това е нашата цел и нашето обещание.” За осъществяването на тази цел няма да бъдем сплашени от заплахите на диктатори, че ще възприемат като нарушение на международните закони или като акт на война нашата помощ на демокрациите, които се осмеляват да се съпротивляват на тяхната агресия. Такава помощ не е акт на война, дори ако диктатор едностранно го обяви за такъв. ... Една свободна нация има правото да очаква пълно сътрудничество от всички групи. Една свободна нация има правото да отправи поглед към лидерите на бизнеса, на труда, на земеделието, да поемат водачеството за стимулиране на усилие, не сред други групи, а в техните собствени групи. freedom ... Тъй като хората не живеят само хляб, те не се бият само с оръжия. Онези, които са заели отбраните ни и онези зад тях, които строят отбраните ни, трябва да имат издръжливостта и куража, които идват от непоклатимата вяра в начина на живот, който отбраняват. Могъщото действие, за което призоваваме, не може да се базира на незачитане на всички неща, за които си струва да се бием. Нацията черпи голямо задоволство и много сила от нещата, които са били направени, за да осъзнаят хората индивидуалния им залог в съхраняването на демократичния живот в Америка. Тези неща са калили характера на нашия народ, подновили са вярата му и са засилили посветеността му на институциите, които се подготвяме да защитаваме. ... Основните неща, очаквани от нашия народ от техните политически и икономически системи са прости. Те са: Равенство на възможностите за младежите и другите хора. Работа за онези, които могат да работят. Сигурност за онези, които се нуждаят от нея. Край на специалната привилегия за малцината. Съхраняване на гражданските свободи за всички. Използване на плодовете на научния прогрес в по-широк и постоянно повишаващ се стандарт на живот. Това са прости, основни неща, които не трябва да се губят от поглед в бъркотията и невероятната сложност на нашия модерен свят. Вътрешната и трайна сила на нашите икономически и политически системи е зависима от степента, в която те осъществяват тези очаквания. ... В бъдещите дни, които се стремим да осигурим, ние очакваме с нетърпение свят, основан на четири основни човешки свободи. Първата е свободата на словото и изразяването - навсякъде по света. Втората е свободата на всеки човек да почита Бог по свой собствен начин - навсякъде по света. Третата е свободата от недостиг - която, предадена на световен език, означава икономически споразумения, които ще осигурят на всяка нация здрав живот в мирно време за своите жители - навсякъде по света. Четвъртата е свободата от страх - която, предадена на световен език, означава световно съкращаване на оръжията до такава точка и по такъв цялостен начин, че никоя нация да не бъде в позиция да извърши акт на физическа агресия срещу някой съсед - навсякъде по света. Това не е виждане на далечен златен век. Това е определена основа за свят, постижим в нашето време и поколение. Този свят е самата антитеза на така наречения нов ред на тиранията, който диктаторите се стремят да създадат с трясъка на бомби. На този нов ред ние противопоставяме една по-велика концепция - моралния ред. Едно добро общество е способно да се изправи срещу планове за световна доминация, както и срещу планове за чуждестранни революции, без страх. От началото на нашата американска история, ние сме въвлечени в промяна - в една постоянна мирна революция - революция, която протича стабилно, тихо,  приспособявайки се към променящите се условия - без концентрационния лагер или негасената вар на окопа. Световният ред, към който се стремим, е сътрудничеството на свободни страни, работещи заедно в едно приятелско, цивилизовано общество. Тази нация е поставила съдбата си в ръцете и сърцата на милионите си свободни мъже и жени и вярата си в свободата под предводителството на Бога. Свободата означава върховенството на човешките права навсякъде. Нашата подкрепа е отправена към онези, които се борят да придобият тези права или да ги запазят. Нашата сила е единството на целеустремеността ни. За тази възвишена идея не може да има друг край, освен победата. Източник: bg.wikisource.org; със съкращения; Снимки: commons.wikimedia.org; rooseveltinstitute.org;