С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на съдържанието и анализиране на трафика. Подробна информация
Търсене

Европейските ценности. Новата констелация – съставител Георги Фотев

Европейските ценности. Новата констелация – съставител Георги Фотев

Георги Фотев: Констелацията на европейските ценности

Книгата „Европейските ценности. Новата констелация” е един отговор на предизвикателствата от Петата вълна на Европейското изследване на ценностите (European Values Study), както и на ситуацията в Европейския съюз. Европейското изследване на ценностите (European Values Study) е широкообхватно, транснационално и повтарящо се в интервал от девет години изследване, което се провежда и в България.

В предговора съставителят проф. Георги Фотев пише: „Природата (същността) на ценностите, европейски или други, е парадоксална. Те са иреални, взети сами по себе си, но когато хората са обзети от тях, преобразуват реалността до неузнаваем начин. Нещата изглеждат по различен начин от гледна точка на различни ценности. Хората и народите живеят според ценностите, които споделят.

Ценностите съществуват по парадоксален начин. Ако нямаме проблеми, не забелязваме тяхното съществуване. Ако всичко е наред със сърцето и дишането ни, те не са в нашия обсег на съществуващото. Щом обаче наша ценност е заплашена и възникне проблем, нейното съществуване става за нас реално. Колкото по-голяма е заплахата, толкова по-интензивно е съществуването на дадена ценност или ценности.

Кризата на ценностите възпламенява интересите, чувствата и мислите на хората и народите, на индивидите, групите и обществата към тях. Човешкият живот е съзвучие и борба на различни ценности.

” Публикуваме откъси от статията на проф. Георги ФотевКонстелацията на европейските ценности” с любезното съгласие на автора и съставител на сборника: „… Първата българска легия на Раковски има знаме с надпис „Свобода или смърт”. Тези огнени слова са в сърцето на Левски. Той ще напише: „Този век е век на свободата” и „От нас зависи да бъдем равноправни с другите европейски народи”. „Свобода и смърт юнашка” е стихът на Ботев („На прощаване”). На знамето на Априлското въстание Райна Княгиня е извезала: „Свобода или смърт”.

Свободата е върховна ценност, по-висша и от живота. Коя е родината на тази висша ценност? Нейната родина е Европа. Свободата е една от основните европейски ценности. Тя намира почва в Българското национално възраждане.

Ценностната ориентация, каквато и да е тя, е въпрос на вътрешна потребност. Ценностите не се налагат с принуда и насилие. Това е тяхна фундаментална отлика. Който сее насилие, ще жъне ненавист – може да се каже след Николо Макиавели, един от титаните на Италианския ренесанс.

И други основни ценности, чиято родина е модерна Европа, са свои в Българското национално възраждане… Въпросът е за българската почва, за това, че водачите на Българското национално възраждане гледат на европейските ценности не като на чужди, а като на свои. Почвата е живото наследство на възраждаща се България.

България става причастна на средновековна Европа през IX век с приемането на християнството, покръстването, осъществено по волята на българския владетел княз Борис I. Християнството е духовният и ценностен фундамент и рамка на средновековна Европа. Този фундамент и рамка задават духовната форма на модерна Европа, или тя става немислима без тези исторически предпоставки и основания на европейската култура и цивилизация.Преди средновековна Европа и в дълбока древност наименованието „Европа” е с митологично значение и се отнася до тази част на Балканския полуостров, която включва и земите, станали много по-късно български. Но това са по-скоро любопитни разкази без кой знае колко генеалогично значение за ценностния облик на днешна Европа.

Много важно е какво се случва след освобождението на България от петвековно османско иго. Още с Търновската конституция настъпва главоломна европеизация на страната.

… Духовната форма на Европа възниква от хранителната почва на древногръцкото, юдео-християнското и древноримското културно наследство. Гърция е родината на демокрацията, а Рим – на юриспруденцията. Средновековна Европа е пристан на християнството, което не просто оцелява от гонения, но в пределите на бившата всемогъща Римска империя дава заявката си за световна религия.

Раждането на модерна Европа е лоно на модерната демокрация, която се налага като основна политическа и социална ценност. Демокрацията е сноп от политически ценности. Модерната демокрация в Европа е подлагана на тежки изпитания, претърпява поражения, възкръсва като феникс от пепелта.

Днес са познати множество форми на демокрацията, които се разграничават, на първо място, с воюващи помежду си ценности… Където има ценностни въпроси, неизбежно възникват разногласия и в крайна сметка здравият разум или обстоятелствата водят до временен или по-траен консенсус.

…Процесът на глобализация (по дефиниция всеобхватен) не дава ценностни ориентири, защото самият той не се ръководи от пределни ценности, което е безпрецедентно в историята на човечеството изобщо, история, в която една епоха е последвана от друга епоха и всяка една е ценностно определена…

… Европейският съюз е призван да полага специални грижи за европейските ценности. Ценностите не се опазват сами, те се опазват от хората и народите. Упадъкът на едни ценности се проявява като първоначално разклащане на тяхната йерархия и с нейното разпадане настъпва ценностен безпорядък, в който ценностите с обезсилват взаимно.

Така настъпва криза на ценностите и необходимостта от преоценка на всички ценности, според израза на Ницше.

… Всеки от народите на Европа в течение на своята история е живял „двойствена форма на живот – едната част идва от европейския му фон и е обща с останалите народи, а другата е собствената, различната, създадената върху този фон” (Ортега-и-Гасет 1977, 25)… Всяка страна има своята национална самоличност, която я отличава от всички останали, в т.ч. от най-близката, дори приликите да наподобяват тези на близнаци….

Европейските народи и нации са различни, както са различни и неповторими отделните човешки индивиди и личности. На исторически сложилото се многообразие на европейски нации е необходимо да се гледа като естетическа многоликост….

… Съществуват нови и реални заплахи срещу изгражданите векове колективни идентичности, които са удивителното и красиво многообразие на Европа и неслучайно мотото на Европейския съюз е „Единство в многообразието”. Да се укрепва този принцип е трудна задача, която се подновява в течение на времето. Днешните проблеми не са тези от вчера и не могат да се разрешават както е ставало в миналото.”

Източник: Европейските ценности. Новата констелация – Георги Фотев, съставител;
Издателство на Нов български университет, 2019 г.
Снимки: temadaily.bg; bookshop.nbu.bg; news.bg;